Malnutrisyonun Farkında Mıyız?

Malnutrisyon; büyüme ve gelişme için gerekli olan bir yada daha fazla besin öğesinin vücut dengesini bozacak şekilde yetersiz veya dengesiz alınması durumunda ortaya çıkan bir durumdur. Sıklıkla çocuğun yaşına göre veya boyuna göre ağırlığı, çok düşük yani aşırı zayıftır.

Tıpta anlamlı gelişmelere rağmen malnütrisyon, gelişmiş ülkelerde bile önemli ve sık görülen bir sağlık problemi olmayı sürdürmektedir Öyle ki, tüm dünyada çocukluk çağı ölümlerinin yaklaşık %50’si malnütrisyonla ilişkilidir. Malnütrisyon çocukların sadece fıziksel büyümelerini değil, psikomotor ve mental gelişimlerini de olumsuz etkiler. Peki çocuklarımızın boy ve kilolarının yaşıtlarından geri kalmasına, sık hastalanmalarına, vitamin eksikliklerine neden olan bu durumun varlığında nelere dikkat etmeliyiz?

 • Öncelikle malnutrisyonun oluşmadan önlenmesine çalışılmalıdır. Bu noktada  önlenmesinde ilk bin gün kritik öneme sahiptir. İlk 6 ay sadece anne sütü, anne sütü yokluğu veya eksikliğinde formül mama kullanımı ,zamanında ve uygun besinlerle ek gıdaya geçiş, anne sütünün tamamlayıcı gıdalarla desteklenerek 2 yıla kadar devamı oldukça önemlidir.
 • Malnütrisyonu olan hastalar bir ekip halinde, en azından hekim ile birlikte bir diyetisyen tarafından değerlendirilmeli ve izlenmelidir. Hekim tarafından klinik ve laboratuvar değerlendirme sonrası saptanan sorunların ve besin eksikliklerinin tedavisi planlanır (aneminin tedavisi, polivitamin ve çinko
  desteği gibi)
 • Yaşa uygun tüketmesi gereken kalori ve protein ihtiyacı hesaplanır. Bu arada aileden 3-7
  günlük çocuğun tükettiklerini içeren bir diyet listesi istenir. Bu liste değerlendirilir. Tüketmesi gereken kalori ve protein miktarı ,ailenin sosyoekonomik düzeyi, yöresel yemek seçimleri ve besin piramidi de göz önünde bulundurularak diyet Iistesi hazırlanır
 • Uygun şartları sağlayan çocuklara yeterli protein ve enerjiyi sağlayabilmek için raporlanan klinik beslenme ürün desteği verilir

Malnutrisyonda beslenme ürünü kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

 • Beslenme ürünleri hijyen koşullarına uygun saklanmalı, hazırlanmalı ve açılan ürünler 24 saat içerisinde tüketilmelidir.
 • Beslenme ürünleri kullanırken beraberinde sağlıklı ve dengeli beslenme  ilkelerine uyulmalıdır.
 • Beslenme ürününü doktorunuzun önerdiği günlük doz ve sürede kullanmak tedavinin başarılı olması açısından çok önemlidir. Ne yazık ki malnutrisyon tanısı alan ve hastaların %50 si bu ürünleri kullanmaları gereken süreden daha az sürede kullanıyor. Gene bazı hastalar, günlük almaları gereken dozdan daha az miktarda alıyorlar enteral beslenme ürünlerini. Oysa ki beslenme ürünlerinin uygun doz ve sürede kullanımı  çocuğunuzun boyunun uzaması ve ağırlık kazanması açısından çok önemli.