Çocuklarda Büyüme ve Gelişme Nasıl Takip Edilir?

Çocuklarımız hem bizim hem ülkemizin geleceği. Sağlıklı nesiller yetiştirmeye katkıda bulunmak biz çocuk doktorlarının en önemli görevlerinden biri. Çocukların sağlıklı büyümeleri, sağlıklı erişkinler olmaları için büyümenin İzlenmesi çok önemli.  Ne yazık ki toplumun genelinde çocukların sadece hasta olduğu zaman  doktora götürülmeleri gerektiği yönünde yanlış bir inanış var.  Oysa tüm çocukların büyüme ve gelişmelerinin izlenmesi, ayrıntılı fizik muayenelerinin gerçekleştirilmesi ve gerekirse tetkiklerin yapılarak sağlıklı olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir.

Bir diğer yanlış inanış sadece bebeklerin boy kilo ölçümleri ve sağlıklı çocuk izlemi için  doktora gitmelerinin gerektiğidir. Ancak sadece hayatın ilk yılları değil tüm çocukluk dönemi boyunca büyüme ve gelişme yakından izlenmelidir. Küçük bebek ve çocuklarda olduğu gibi  okul çocukları ve adolesanlarda da sağlığın bozulmasının llk belirtilerinden biri kilo alımı ve boy uzamasındaki aksaklıklardır.

Bebek, çocuk ve ergenlerin düzenli olarak boy ve kilolarının ölçülmesi oldukça sık görülen malnutrisyonun erken tanılanması ve bir an önce tedaviye başlanması açısından da oldukça önemlidir. Malnutrisyon; büyüme ve gelişme için gerekli olan bir ya da daha fazla besin öğesinin vücut dengesini bozacak şekilde yetersiz veya dengesiz alınması durumunda ortaya çıkan bir durumdur. Sıklıkla çocuğun yaşına göre veya boyuna göre ağırlığı, çok düşük yani aşırı zayıftır. Veya son aylarda önemli ölçüde ağırlık kaybı olmuştur.

Siz de bebeğiniz veya çocuğunuzda büyüme gelişme geriliği, aşırı zayıflık olduğunu , boyunun uzamadığını düşünüyorsanız en kısa zamanda çocuk hekiminize başvurun. Doktorunuz çocuğunuzn boyunu kilosunu ölçecek gerekirse bazı tıbbi tetkikler isteyecek. Tüm bunların sonucunda da vakit kaybetmeden gerekli beslenme desteği ve gerekli durumlarda tıbbi  tedaviye başlanacaktır.

Biz büyümeyi; çocukların ve bebeklerin ağırlık, boy ve baş çevresinin ölçülmesi ve bu verilerin standart büyüme eğrileri ile karşılaştırılması sonucu değerlendiririz. Bu eğrilere https://www.buyuyencocuklar.com/persentil-hesaplama adresinden ulaşabilir, siz de kendi çocuğunuzun persentil değerini öğrenebilirsiniz.

Tıpta anlamlı gelişmelere rağmen büyüme gelişme gerilikleri tüm dünyada en önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. Öyle ki, tüm dünyada çocukluk çağı ölümlerinin yaklaşık %50’si malnütrisyonla ilişkilidir. Malnütrisyon çocukların sadece fıziksel büyümelerini değil, psikomotor ve mental gelişimlerini de olumsuz etkilemekte malnutrisyonun gelişme geriliğinin erken farkedeilmesinde düzenli boy ve kilo ölçümü ile çocuğunuzn değerlendirlmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle lütfen siz de bebeğinizi doktora götürmek için hastalanmasını beklemeyin.

 

Dr. Elif Pınar Çakır