Çocuklarınızı Doktora Götürmek İçin Hasta Olmalarını Beklemeyin!

Bebeklerinizi sadece hasta olduğu zaman mı doktora götürüyorsunuz? Oysa tüm çocukların büyüme ve gelişmelerinin izlenmesi, ayrıntılı fizik muayenelerinin gerçekleştirilmesi ve gerekirse tetkiklerin yapılarak sağlıklı olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir. Özellikle de hayatın ilk yılları bebeğinizin sağlığı ve gelişimi  düzenli aralıklarla izlenmedir. Çünkü  bu dönemde ortaya çıkabilecek sorunlar ve hastalıklar bebeğinizin tüm yaşantısı üzerinde olumsuz izler bırakabilir.

Sağlam çocuk izlemleri hangi sıklıkta yapılmalıdır?

Bebek doğar doğmaz doğum odasında,3.gün-15.gün ve 30.gün,

İlk 6 ay ayda bir; 6 ay-2 yaş arası 3 ayda bir. (Hayatın ilk yılı bebeklerin büyüme gelişme, ek gıda/uyku/sosyal ve psikolojik gelişimlerini yakınen takip etmek sağlam çocuk kontrolleri ayda bir yapılabilir).

2-6 yaş arası 3 ayda bir kez,

6 yaş sonrası yılda bir yapılması gerekmektedir.

 

Sağlıklı çocuk izleminde her çocuğun büyüme ve gelişmesi değerlendirilir, ayrıntılı bir muayene yapılır ve gerekirse tetkikleri planlanır. Sağlıklı çocuk izlemi hastalıkların erken tanı ve tedavisi için  ve büyüme gelişme duraklamalarının erkenden fark edilmesi için çok önemlidir. Böylece hastalıklar ve gelişim gerilikleri yakalanır, aileye gerekli noktalarda eğitim ve destek sağlanır.

Bebeğin düzenli olarak boy ve kilo ve baş çevresinin ölçülmesi oldukça sık görülen malnutrisyonun erken tanılanması ve bir an önce tedaviye başlanması açısından da oldukça önemlidir. Malnutrisyon; büyüme ve gelişme için gerekli olan bir ya da daha fazla besin öğesinin vücut dengesini bozacak şekilde yetersiz veya dengesiz alınması durumunda ortaya çıkan bir durumdur. Sıklıkla çocuğun yaşına göre veya boyuna göre ağırlığı, çok düşük yani aşırı zayıftır.

Tıpta anlamlı gelişmelere rağmen malnütrisyon, gelişmiş ülkelerde bile önemli ve sık görülen bir sağlık problemi olmayı sürdürmektedir Öyle ki, tüm dünyada çocukluk çağı ölümlerinin yaklaşık %50’si malnütrisyonla ilişkilidir. Malnütrisyon çocukların sadece fıziksel büyümelerini değil, psikomotor ve mental gelişimlerini de olumsuz etkilemekte malnutrisyonun gelişme geriliğinin erken farkedeilmesinde düzenli boy ve kilo ölçümü ile çocuğunuzn değerlendirlmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle lütfen siz de bebeğinizi doktora götürmek için hastalanmasını beklemeyin.