Malnütrisyon, vücudun büyüme, gelişme ve çeşitli fonksiyonları için gerekli enerji ve besin miktarı ile
sağlanan miktar arasında, istenmeyen etkilere (vücut şekli, boyutu, kompozisyonu, fonksiyonu)
neden olabilecek derecede, dengesizlik olması olarak tanımlanır.

Malnütrisyonun olumsuz etkileri nelerdir?
Malnütrisyon çocukluk çağında önemli bir ölüm ve hastaneye yatma nedenidir. Öyle ki, tüm
DÜNYA’DA çocukluk çağı ölümlerinin yaklaşık %50’si malnütrisyonla ilişkilidir. Malnütrisyon
çocukların sadece fıziksel büyümelerini değil, psikomotor ve mental gelişimlerini de olumsuz etkiler.
Malnütre çocuklar enfeksiyonlara daha yatkındır. Malnütrisyondan etkilenmiş bireylerin okul ve iş
hayatının olumsuz yönde etkilendiği, kendine güven ve akademik başarının da daha düşük olduğu
bilinmektedir. Bilişsel bozulmaların derecesi, Demir Eksikliği Anemisinin şiddeti ile doğrudan
ilişkilidir. Araştırmalar, yaşamın ilk iki yılındaki beslenme yetersizliği olan çocukların, zihinsel test
puanları, fazla okul devamsızlığı, fazla sınıf tekrarı olduğunu göstermektedir. A Vitamini, demir ve
çinko eksikliği bağışıklığı azaltır ve bulaşıcı hastalıkların görülme sıklığını ve okul devamsızlığını artırır.
Malnutrisyonu nasıl tanırız?
Çocuğunuzun yetersiz beslendiğini düşünüyorsanız çocuk doktorunuza başvurmanız gerekmekte.
Doktorunuz çocuğunuzu muayene edecek, boyuna kilosuna bakacak ve bazı labaratuar tetkikleri
isteyecektir. Çocuk doktorları malnutrisyonu değerlendiriken yaşa göre ağırlık, boya göre ağırlık, yaşa
göre boy, vücut kitle indeksi ve kilo ve boyun standart sapmasını kullanır.
Dünya Sağlık Örgütü malnutrisyon tanısında değerlendirmesinde Z (standart sapma) skorlarının
kullanımını önermektedir.

Malnütrisyonda görülen mikrobesin ve vitamin eksiklikleri nelerdir?
En sık demir,çinko,iyot ve vitamin A eksikliği olmak üzere kalsiyum,vitamin C,vitamin D,tiyamin,folik
asit,vitamin B6 eksiklikleri oluşabilir.
TEDAVİ
Malnutrisyonda önemli olan oluşmadan önlemektir. Ve malnutrisyonun önlenmesinde ilk bin gün
kritik öneme sahiptir. İlk 6 ay sadece anne sütü, anne sütü yokluğu veya eksikliğinde formül mama
kullanımı,zamanında ve uygun besinlerle ek gıdaya geçiş, anne sütünün tamamlayıcı gıdalarla
desteklenerek 2 yıla kadar devamı oldukça önemlidir.
Malnütrisyonu olan hastalar bir ekip halinde, en azından hekim ile birlikte bir diyetisyen tarafından
değerlendirilmesi ve izlemi önemlidir. Hekim tarafından klinik ve laboratuvar değerlendirme sonrası
saptanan sorunların ve besin eksikliklerinin tedavisi planlanır (aneminin tedavisi, polivitamin ve çinko
desteği gibi) Yaşa uygun tüketmesi gereken kalori ve protein ihtiyacı hesaplanır. Bu arada aileden 3-7
günlük çocuğun tükettiklerini içeren bir diyet listesi istenir. Bu liste değerlendirilir.Tüketmesi gereken
kalori ve protein miktarı ,ailenin sosyoekonomik düzeyi, yöresel yemek seçimleri ve besin piramidi de göz önünde bulundurularak diyet Iistesi hazırlanır.Yeterli protein ve enerjiyi sağlayabilmek için klinikenteral ürün desteği sağlanabilir. Eğer,

  • 2 yaşından küçük çocuklarda bir aydan kısa sürede yetersiz kilo alımı
  • 2 yaşından büyük çocuklarda 3 aydan kısa sürede yetersiz kilo alımı
  • Büyüme eğrisinde yaşa göre _2sd ağırlık
  • Ve son 3 ayda ağırlığın % …. Kaybı varsa doktorunuz uygun bir diyetin yanında çocuğunuz
    enteral ürün reçeteleyebilir.